Interessant

Atlas van Stolk

Netherlands

De collectie afbeeldingen van de Atlas van Stolk ligt op dit moment opgeborgen in het Schielandshuis. In 2019 eindigde de laatste expositie van afbeeldingen uit de collectie in de Kunsthal, Museumpark Rotterdam. Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie om de collectie tentoon te stellen aan het publiek.

Veel foto’s, tekeningen en kaarten zijn digitaal online te bekijken

Atlas van Stolk

De verzameling gaat terug tot aan het begin van de negentiende eeuw als Rotterdammer Abraham van Stolk begint met het bewaren van opvallende prenten. Dit ontwikkelde zich tot een passie waarbij hij naast prenten ook kaarten en tekeningen ging bewaren. De wens van Abraham van Stolk was om de collectie in de familie te houden en steeds verder uit te breiden. Ruim dertig jaar na zijn dood is de collectie ondergebracht in de stichting Atlas van Stolk. Vanuit de stichting wordt de collectie nog steeds uitgebreid en bij belangrijke gebeurtenissen in Nederland krijgen kunstfotografen de opdracht om deze vast te leggen en zo de collectie verder uit te breiden.

De collectie van Atlas van Stolk is in bruikleen bij de Gemeente Rotterdam vanwege de historische waarde van misschien wel de grootste beeldcollectie in Nederland. De gehele collectie wordt middels een groot project gedigitaliseerd, dit is in 2021 afgerond.

Beeldkraken is een project van Atlas van Stolk

In het huidige digitale tijdperk krijgen jongeren heel veel beelden te zien waardoor ze, vaak onbewust, beïnvloed worden. Met dit project wordt jongeren geleerd om bewust naar de boodschap van een beeld te kijken. Hierdoor blijven ze kritisch over wat ze zien en denken ze na of een beeld betrouwbaar is. In de lessen wordt uiteraard gebruik gemaakt van de collectie van Atlas van Stolk. Er wordt een foto getoond en dan worden daar vragen over gesteld. Hierbij wordt geen bepaalde methodiek toegepast maar wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt om kritisch naar een plaatje te kijken. Dit vergroot de bewustwording bij jongeren.

De website van Beeldkraken is beeldkraken.nl

Bezoek website

Openingstijden

Alleen op afspraak

010 313 3870

Korte Hoogstraat 31
3011 GK Rotterdam